Obiectivul general al proiectului este de a spori eficiența economică a rețelei de transport din România.
Obiectivul operațional specific este de a aduce îmbunătățiri în ceea ce privește viteza de călătorie pe coridorul București (A0 Autostrada de centură București)-Târgoviște.
Scopul proiectului îl reprezintă Elaborarea Studiului de Prefezabilitate și a Studiului de Fezabilitate pentru Drum Expres București – Târgoviște. Totodată, prin elaborarea studiilor se va realiza conectarea cu sectorul de Autostrada de Centură a Municipiului București Nord și cu Drumul expres Găești – Târgoviște – Ploiești, asigurând conectivitatea municipiului Târgoviște la rețeaua principală de transport.