Joi, 25.11.2021, Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (C.N.A.I.R. S.A.) a semnat contractul pentru Elaborarea Studiului de Prefezabilitate și a Studiului de Fezabilitate pentru „Drum Expres București-Târgoviște” cu ofertantul declarat câștigător, TPF INGINERIE S.R.L.
Valoarea contractului de servicii este de 11.515.926,40 lei fără TVA. Finanțarea fiind asigurată din Fonduri Europene Nerambursabile în cadrul Programului Operațional Infrastructura Mare (POIM).
Ordinul de începere a fost emis în data de 14.02.2022, iar termenele de realizare sunt:
• 2 luni: Studiu de Prefezabilitate;
• 23 luni: Studiu de Fezabilitate (18 luni), Asistență tehnică acordată Beneficiarului pentru susținerea aplicației de finanțare și Asistență tehnică acordată Beneficiarului pentru procedura de atribuire a Proiectării și Execuției Lucrărilor (4 luni), Raport financiar final (1 lună).
Scopul proiectului îl reprezintă Elaborarea Studiului de Prefezabilitate și a Studiului de Fezabilitate pentru Drum Expres București – Târgoviște. Totodată, prin elaborarea studiilor se va realiza conectarea cu sectorul de Autostrada de Centură a Municipiului București Nord și cu Drumul expres Găești – Târgoviște – Ploiești, asigurând conectivitatea municipiului Târgoviște la rețeaua principală de transport.

Luni, 14.02.2022, a avut loc ședința de început cu privire la implementarea contractului de servicii Elaborare Studiu de Prefezabilitate și Studiu de Fezabilitate pentru „Drum Expres București-Târgoviște”, la care au participat reprezentanții Prestatorului S.C. TPF INGINERIE S.R.L. și reprezentanții C.N.A.I.R S.A.
Agenda întâlnirii a vizat următoarele subiecte: informarea Prestatorului cu privire la implementarea Contractului de Servicii: Elaborare Studiu de Prefezabilitate și Studiu de Fezabilitate pentru „Drum Expres Bucuresti-Targoviste”; aspecte cu privire la respectarea prevederilor contractuale și a termenelor prevăzute în contract; aspecte cu privire la Echipa de experți ai Proiectantului (mobilizarea personal); camera de date si site-ul, necesare implementării contractului.

Studiul de Prefezabilitate a fost aprobat în cadrul: CTE CNAIR SA – aviz nr. 5231/07.07.2022, CTE MTI – aviz nr. 108/117/05.08.2022 și Ministerul Finanțelor – aviz nr. 480425/29.11.2022, iar în conformitate cu prevederile contractuale, Etapa 1- elaborarea Studiului de Prefezabilitate a fost finalizată.

În data de 13.12. 2022 a fost emisă notificarea privind data de începere a etapei a II-a a Contractului – Elaborarea studiului de fezabilitate. Data de începere pentru etapa II – Elaborarea studiului de fezabilitate este 09.01.2023, având durata de prestare a serviciilor de 18 luni.

În data de 15.12.2023 a fost aprobata in sedinta CTE CNAIR, documentatia Analiza Multicriteriala de Traseu – AMC2, prin Documentul de avizare cu nr. 5557. In cadrul acestei sedinte au fost analizate 2 (doua) variante de traseu propuse de proiectant, din care a fost selectata varianta de traseu optima (cea mai buna). In etapa urmatoare, adica in cadrul Studiului de fezabilitate, se va detalia aceasta varianta de traseu, se vor realiza toate studiile de teren necesare pentru stabilirea solutiilor tehnice si se va finaliza proiectul cu toate specialitatile necesare.