Până în prezent, în cadrul proiectului s-au derulat următoarele activități:

  1. Crearea camerei de date cu acces pentru personalul desemnat din parte Prestatorului și a Beneficiarului și a site-ului web al proiectului
  2. Ordinul de începere a Studiului de Prefezabilitate
  3. Etapa 1- Elaborarea Studiului de Prefezabilitate a fost finalizată în data de 14.07.2022
  4. Data de începere pentru etapa II – Elaborarea studiului de fezabilitate –  09.01.2023
  5. Analiza Multicriteriala de Traseu – AMC1, a fost finalizata in data de 12.10.2023.
  6. Analiza Multicriteriala de Traseu – AMC2, a fost finalizata in data de 15.12.2023.